Punktowanie

Polski Związek Bokserski informuje iż związku z wejściem nowego Regulaminu Technicznego AIBA z dniem 11.03.2013 r. na wszystkich zawodach obowiązuje 10-cio punktowy system oceniania walk bokserskich.

AIBA wciąż pracuje nad systemem elektronicznym ,który zostanie dostarczony Federacjom Krajowym w przeciągu kilku miesięcy. Do tego czasu stosuje się system ręcznego punktowania według poniższych procedur, które stosuje się do wszystkich zawodów na wszystkich szczeblach.

Informujemy również że zawodnicy w grupie wiekowej elite/seniorzy boksują bez kasków w rękawicach 10-cio uncjowych w kategoriach wagowych od 49kg do 64kg włącznie a od kat.69kg do kat.+91 kg w rękawicach 12-sto uncjowych

1. Powoływanie sędziów ringowych i punktowych.

Do każdej walki, Komisja ds. losowania powołuje 1 sędziego ringowego i 3 sędziów punktowych bez wskazywania miejsc 3 sędziom punktowym.

2. Miejsce sędziów punktowych.

W oparciu o poniższe kroki, Koordynator sędziów, koordynuje miejsca 3 sędziów punktowych:

 • Po przyjściu do FOP(pole zawodów – przestrzeń wokół ringu rozciągająca się co najmniej 6 metrów poza platformę ringową) Koordynator sędziów prosi ich o wybranie piłeczki aby losowo wybrać pozycję wokół ringu.
 • Koordynator zapisuje wylosowaną pozycję każdego z sędziów na karcie Komisji ds. losowania.
 • Sędziowie zajmują miejsca zgodnie z wylosowanym miejscem.
 • Koordynator dostarcza kartę do Supervisora i/lub Zastępcy Supervisora ( w stosownych przypadkach do anonsera/spikera).
 • Supervisor lub jego zastępca odnotowuje nazwiska sędziów punktowych na karcie punktowej supervisiora.
 • Przed rozpoczęciem walki ,sędziowie punktowi zajmują wylosowane miejsca wokół ringu.

3. Zasady punktowania i zbieranie kart punktowych.

 • Na koniec każdej rundy, każdy z 3 sędziów punktowych musi określić, który z pięściarzy był w niej zwycięzcą. Zwycięzca otrzymuje 10 pkt. a pokonany (9) pkt. lub mniej w zależności od stopnia w jakim pięściarz przegrał rundę (min. 6 punktów).W każdej rundzie trzeba wyłonić zwycięzcę.
 • Przyznanie punktów musi nastąpić w ciągu 15 sekund od zakończenia rundy.
 • Na koniec każdej z rund, sędzia ringowy zbiera karty punktowe od każdego z sędziów punktowych i przekazuje je do supervisora lub jego zastępcy, który od 2 rundy będzie zliczał punktację sędziów w tym ostrzeżenia i odnotowuje punktację każdego z sędziów w raporcie supervisora z walki, uzupełnia datę, nazwę zawodów numer walki na karcie punktowej sędziego.
 • Wszystkie karty punktowe należy zbierać po walce i załączać do raportu supervisora z walki.
 • Supervisor lub jego zastępca wypełnia kartę wyników dla anonsera/spikera, wskazują właściwą decyzję i zwycięzcę. Następnie przekazuje ten dokument anonserowi/spikerowi, który ogłasza decyzje i zwycięzcę walki.
 • W przypadku gdy pełna punktacja walki przyznana przez sędziego włącznie z ujemnymi punktami za ostrzeżenia, na jej zakończenie jest taka sama dla obu zawodników, sędzia ten jest zobowiązany do wskazania, który z zawodników w jego opinii wygrał walkę a następuje to wtedy gdy:
  • jeden lub obaj pozostali sędziowie również wypunktowali remis
  • dwaj pozostali sędziowie wskazali różnych zwycięzców
  • obaj pozostali sędziowie wypunktowali remis
 • System punktowy wskazuje zwycięzcę jednogłośnie lub nie jednogłośnie gdy:
  • jednogłośnie gdy 3 sędziów wskazało tego samego zwycięzcę.
  • nie jednogłośnie gdy dwóch sędziów punktuje zwycięstwo jednego pięściarza a trzeci zwycięstwo drugiego.
 • Każdy z sędziów niezależnie ocenia poczynania pięściarzy w ringu, używając do tego systemu punktowego, w oparciu o następujące kryteria:
  • liczba poprawnie zadanych ciosów
  • dominacja w walce
  • zaangażowanie, chęć zwycięstwa
  • przewaga techniczno-taktyczna
  • – naruszanie przepisów
 • Przy punktowaniu rundy, sędziowie punktują następująco:
  • wyrównana walka
  • jasny zwycięzca, dominujący nad przeciwnikiem
  • totalna dominacja
  • deklasacja

4. Werdykty

 • Wygrana na punkty (WP)
  • po zakończeniu walki, zwycięzca zostaje wybrany na podstawie pełnej punktacji sędziowskiej. Zwycięzca zostaje ogłoszony na podstawie systemu punktowego na mocy jednogłośnej lub nie jednogłośnej decyzji sędziowskiej.
  • sędziowie punktują walkę do momentu jej zakończenia, a zwycięzcą zostaje zawodnik, który zgromadził większą liczbę punktów w systemie punktowym. Runda, w której walka zostanie przerwana jest
  • również punktowana nawet jeśli runda ma charakter częściowy a przepis ten ma zastosowanie w przypadku przerwania walki przez sędziego ringowego w związku z kontuzją zawodnika powstałą w wyniku niezamierzonego faulu.
  • sędziowie punktują walkę do momentu jej zakończenia, a zwycięzcą zostaje zawodnik, który zgromadził większą liczbę punktów w systemie punktowym. Runda, w której walka zostanie przerwana jest
  • również punktowana nawet jeśli runda ma charakter częściowy a przepis ten stosuje się w przypadku kontuzji obydwu pięściarzy w tym samym czasie i w związku z tym walka zostaje przerwana.
  • walka może zostać przerwana przez sędziego w wyniku zdarzeń nie leżących w gestii pięściarzy lub sędziego, takich jak zniszczenie ringu, awaria oświetlenia, wypadki naturalne czy nieprzewidziane okoliczności. W takim przypadku, sędziowie punktują walkę do czasu jej przerwania a zwycięzcą zostaje zawodnik, który zdobył więcej punktów – jest to zwycięstwo na punkty, nawet jeśli runda, w której przerwano walkę miała charakter cząstkowy jest to runda normalnie punktowana.
 • Zwycięstwo przez Techniczny Nokaut (TKO)
  • jeśli pięściarz dobrowolnie poddaje się z powodu kontuzji, jego trener poddaje go rzucając ręcznik do ringu (ręcznik nie może być wrzucony do ringu w trakcie liczenia sędziowskiego w związku z knock-downem), jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą prze TKO.
  • jeżeli pięściarz nie wychodzi do walki po przerwie między rundami, jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą przez TKO
  • jeśli pięściarz, w opinii sędziego jest deklasowany lub przyjmuje zbyt dużo ciosów, walka zostaje zatrzymana a jego przeciwnik wygrywa przez TKO
  • jeśli zawodnik nie jest w stanie kontynuować walki lub nie jest zdolny do dalszej rywalizacji po knockdownie, jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą przez TKO
  • zgodnie z przepisem „cios poniżej pasa” w przypadku procedury niskiego ciosu, jeśli pięściarz, po upływie 90 sekund nie jest w stanie powrócić do pojedynku, przegrywa przez TKO.
  • w przypadku gdy pięściarz zostaje znokautowany poza ring , powinien mieć 30 sekund na powrót do walki. Jeżeli po wymienionym wcześniej okresie czasu, nie jest w stanie powrócić do walki, przegrywa walkę przez TKO.
  • jeżeli walka zostaje przerwana przez sędziego ringowego po sugestii supervisora, w oparciu o radę lekarza ringowego, przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą walki przez TKO.
 • Wygrana przez kontuzje w wyniku technicznego nokautu (TKO – I)
  • jeśli pięściarz w opinii sędziego ringowego nie jest zdolny do kontynuowania walki z powodu kontuzji odniesionej w wyniku poprawnie zadanych ciosów, walka zostaje przerwana a jego przeciwnik wygrywa przez TKO-I.
  • jeśli pięściarz w opinii sędziego nie jest zdolny do kontynuowania walki z powodu kontuzji odniesionej nie od ciosów, walka zostaje przerwana a jego przeciwnik wygrywa przez TKO-I
 • Wygrana przez dyskwalifikację – DQ
  • jeśli pięściarz jest zdyskwalifikowany za faul lub z innego powodu, jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą przez dyskwalifikację przeciwnika.
  • jeśli sędzia ringowy w swoim odczuciu uzna iż zamierzony faul spowodował że pięściarz doznał kontuzji i w wyniku tego nie jest zdolny do dalszej walki (niezdolność do walki powstała w skutek zamierzonego faulu) pięściarz, który dopuścił się tego faulu zostaje zdyskwalifikowany a jego przeciwnik ogłoszony zwycięzcą przez dyskwalifikację.
  • trzecie ostrzeżenie w całej walce automatycznie powoduje dyskwalifikację i zwycięstwo przeciwnika przez dyskwalifikację
  • zdyskwalifikowany bokser nie ma prawa otrzymać punktów bądź być nagrodzonym w walce , w której ta dyskwalifikacja miała miejsce. Jeśli dyskwalifikacja nastąpiła z uwagi na niesportowe zachowanie pięściarza, wykroczenie to musi być zgłoszone do Wydziału Dyscypliny PZB przez supervisora w przeciągu 24 godzin od zakończenia walki.
 • Wygrana przez nokaut – KO.
  • jeżeli nastąpił knockdown i po wyliczeniu do 10 bokser nie jest w stanie kontynuować pojedynku, jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą pojedynku przez nokaut KO.
  • w przypadku wezwania lekarza ringowego i konieczności jego interwencji przed wyliczeniem boksera do 10, przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą walki 9wygrana przez nokaut KO).
  • w przypadku podwójnego KO, obaj pięściarze przegrywają walkę przez KO.