KURS NA SĘDZIEGO, INSTRUKTORA BOKSU I INSTRUKTORA FIT-BOXINGU

Małopolski Związek Bokserski ogłasza nabór chętnych na:

  • kurs trenera boksu oraz warsztaty doskonalenia metodyki bokserskiej (zgłoszenia na adres e-mail: kursbokserski@mzb.org.pl)
  • kurs sędziego (zgłoszenia pod nr telefonu +48 604 357 139 (Michał Pajda)
  • kurs instruktora fit boxingu oraz warsztaty doskonalenia metodyki bokserskiej (zgłoszenia na adres e-mail: kursbokserski@mzb.org.pl)

Termin rozpoczęcia kursów uzależniony jest od zebrania się odpowiedniej liczby chętnych.