KURS NA SĘDZIEGO, INSTRUKTORA BOKSU I INSTRUKTORA FIT-BOXINGU

KURS NA TRENERA BOKSU ORAZ WARSZTATY DOSKONALENIA METODYKI BOKSERSKIEJ
Organizator: Małopolski Związek Bokserski

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Warunkiem uczestnictwa w kursie przygotowującym do aplikowania o uprawnienia trenera boksu jest wiek 18 lat oraz minimum 5 letni staż treningowy w boksie lub dyscyplinach pokrewnych (kickboxing, muay thai).
  • Osoby chcące poszerzyć swój warsztat techniczny i metodyczny, nie zainteresowane uzyskaniem uprawnień, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych doskonalenia metodyki realizowanych w ramach kursu pod warunkiem ukończenia 18 lat.

Małopolski Związek Bokserski ogłasza również nabór chętnych na:

  • kurs sędziego (zgłoszenia pod nr telefonu +48 604 357 139 (Michał Pajda)
  • kurs instruktora fit boxingu (zgłoszenia na adres e-mail: kursbokserski@mzb.org.pl)

Termin rozpoczęcia kursów uzależniony jest od zebrania się odpowiedniej liczby chętnych.