KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY REGULAMIN MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI W BOKSIE NA ROK 2020

1.CEL ZAWODÓW
• Obchody jubileuszu 70-lecia klubu sportowego Hutnik Kraków,
• Popularyzacja pięściarstwa olimpijskiego,
• Wyłonienie najlepszych zawodników Małopolski we wszystkich grupach
wiekowych,
• Eliminacje wojewódzkie Kadetów do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Mistrzostwa Małopolski zostaną rozegrane w dniach 18-20.09.2020 r. w hali
sportowej Suche Stawy, ul. Ptaszyckiego 4b, 31-979 Kraków

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW
• Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010 i Małopolski
Związek Bokserski.

4. UCZESTNICTWO
• W Mistrzostwach Małopolski mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach
2006 (młodzicy),
2005-2004 (kadeci),
2003 – 2002 (juniorzy),
2001 i starsi (seniorzy).
• Do walki o mistrzostwo musi się zgłosić co najmniej dwóch zawodników w wadze.
• W przypadku zgłoszenia się tylko jednego zawodnika, tytuł uważa się za wakujący, jeżeli jednak zgłoszonym zawodnikiem jest zeszłoroczny mistrz, to zatrzymuje on tytuł na rok następny.
• W Mistrzostwach Małopolski mogą brać udział posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
• Zawodnik nie posiadający należycie wypełnionej książeczki sportowo-lekarskiej nie zostanie dopuszczony do walk.
• Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy z klubów zarejestrowanych w
Małopolskim Związku Bokserskim z opłaconą składką członkowską za 2020 rok, oraz zawodnicy niestowarzyszeni.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
• Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego.
• Walki trwają 3 rundy po 3 minuty (juniorzy i seniorzy), 3 rundy po 2 minuty (kadeci), 3 rundy po 1,5 minuty (młodzicy) z przerwami jednominutowymi pomiędzy rundami.
• Sprzęt do startu w zawodach (kaski i rękawice bokserskie), posiadający atest AIBA tj. Adidas, Top Ten, Wesing, Green Hill , Sting, TaiShan, SportCom, BAIL zapewniają macierzyste kluby. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach.

• Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m i nie krótszych niż 2,5 m, o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu Velcro (rzepy).
• W walkach używa się rękawic 10-cio uncjowych, (juniorzy i seniorzy od 69 kg 12 uncjowe)
• Rękawice muszą posiadać zapięcie Velcro (rzepy).
• Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach;
Mężczyźni:

 • w 18 kategoriach wagowych (młodzicy); 38,5 kg, 40 kg, 41,5 kg, 43 kg, 44,5 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 56 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg,+76 kg.
 • w 13 kategoriach wagowych (kadeci); 44-46 kg, 48kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80 kg.
 • w 10 kategoriach wagowych (juniorzy); 46 -49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg.
 • w 10 kategoriach wagowych (seniorzy); 46 -49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg.
  Kobiety:
 • w 18 kategoriach wagowych (młodziczki); 38,5 kg, 40 kg, 41,5 kg, 43 kg, 44,5 kg, 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 56 kg, 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 72 kg, 76 kg,+ 76 kg.
 • w 13 kategoriach wagowych (kadetki); 44-46 kg, 48kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg. 70 kg. 75 kg. 80 kg. 80+ kg.
 • w 10 kategoriach wagowych (juniorki); 45-48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg.
 • w 10 kategoriach wagowych (seniorki): 45-48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg.
  • Zawody rozgrywane są systemem pucharowym (zawodnik przegrywający odpada).
  • Zestawienie par ustala się drogą losowania.
  • Zawodników obowiązuje zakaz występowania w strojach reprezentacji Polski.
  • Zawodnika obowiązuje start w kasku i rękawicach koloru narożnika z jakiego wychodzi do walk.
  • Zawodnika obowiązuje zakaz występowania w ochraniaczu na zęby koloru czerwonego lub z czerwonymi elementami.
  • Obsadę sędziowską oraz komisji sportowej wyznaczają; Wydział Sędziowski i Sportowy Małopolskiego Związku Bokserskiego
  • Sposób sędziowania odbywa się na kartach punktowych systemem 1+3.
  • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
  • Obowiązuje opłata startowa:
  młodzik – 10 zł
  kadet – 10 zł
  junior – 20 zł
  senior – 30 zł
  niestowarzyszony – 50 zł.

6. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia zawodników należy dokonywać drogą elektroniczną na adres:
mgpmzb@gmail.com do dnia 16.09.2020r. Po tym terminie zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do zawodów. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, klub, datę urodzenia, numer licencji.

7. NAGRODY
• Za zajęcie I miejsca zawodnik otrzymuje złoty medal i dyplom
• Za zajęcie II miejsca zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
• Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymują brązowe medale i dyplomy

8. WARUNKI FINANSOWANIA
• Koszty organizacji oraz delegacji komisji sędziowskiej i sportowej ponoszą
organizatorzy.
• Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów pokrywają organizacje delegujące/uczestnicy mistrzostw.

Mistrzostwa rozegrane zostaną z zachowaniem wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia dla zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w związku z pandemią, jakie będą obowiązywać w tym czasie.

PROGRAM ZAWODÓW:
18.09.2020 (piątek)
godz. 12.00 – 14.00 badania lekarskie i waga zawodników
godz. 17.00 – rozpoczęcie turniej, walki ćwierćfinałowe
19.09.2020 (sobota)
godz. 7.00 – 8.00 – badania lekarskie i waga zawodników
godz. 12.00 I seria walk półfinałowych
godz. 17:00 II seria walk półfinałowych
8.07.2020 (niedziela)
godz. 7.00 – 8.00 – badania lekarskie i waga zawodników
godz. 12.00 walki finałowe