VI KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – FINAŁY MIĘDZYNARODOWYCH GRAND PRIX MAŁOPOLSKI W BOKSIE OLIMPIJSKIM 2019 W GNOJNIKU

 1. Cel rozgrywek.
  Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce.
  Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.
 2. Termin i miejsce rozgrywek:  19.10.2019r.
  Hala Sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gnojniku 336
 3. Kierownictwo zawodów
  Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje: Małopolski Związek Bokserski
 4. Uczestnictwo
  Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZB:
  Młodzik: 2005 rok.
  Kadet: 2004 – 2003 rok.
  Junior: 2002 – 2001 rok.
  Senior: 2000 rok i starsi
  Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
  * Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
  * W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.
  5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
  * Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 6 zawodów GP.
  * Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGPM – 50,
  * Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
  * Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
  * Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
  * Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
  * Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
  *Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

6. Sposób zgłaszania zawodników
 Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na
adres: mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku
Bokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość
stoczenia walki.
 Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość
stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w  danymi.
 Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie:
Do 13.10.2019 – Gnojnik
 Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie
Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
 Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby starać się ograniczyć koszty przywożonych
zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
 Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia
instruktora lub trenera boksu.

 1. Punktacja rozgrywek.
  *W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg. następującego klucza: 3 pkt. –
  zwycięzca walki  1 pkt. – przegrany
  * Zawodnik musi stoczyć 5 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w
  generalnej punktacji.
  * Zawodnika można wycofać do każdej środy przed Grand Prix, aby ewentualnie można było
  poszukać rywala. Po tym terminie zawodnik otrzymuje minus 1 pkt., Klub minus 2 pkt.
  Prosimy o przemyślane zgłaszanie zawodników przez trenerów.
  * Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla
  swojej punktacji i klubowej.
  * Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie
  dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej
  razy wystąpił.
  *Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych w
  klasyfikacji generalnej.
  * W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami, a w
  następnej ilość startów w cyklu MGPM 2019.

Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego Klubu.

Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej

Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.
8. Opłaty startowe:
Młodzicy:        10 zł,
Kadeci:           10 zł, 
Juniorzy:         20 zł, 
Seniorzy:        30 zł, 
Niezrzeszeni   50 zł
Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi.
Organizator również pokrywa opłaty startowe.

 1. Nagrody:
  Podczas każdego MGPM 2019:
  * Zawodnicy otrzymują dyplom,
  * W każdej kategorii wiekowej jest puchar dla najlepszego zawodnika zawodów
  Po zakończeniu 6 edycji MGPM 2019 Zawodnicy otrzymują:
  * Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
  * Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
  * Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
  * W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
  * Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  * Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  * Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  10. Postanowienia końcowe.
  * Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy
zagubienia sprzętu przez zawodników.
Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo
jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.
11. Program zawodów.
8.00 –  9.00 waga i badanie,
10.30 – 11.00 konferencja techniczna, 
12.00 – walki .

Ze sportowym pozdrowieniem
ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
BOKSERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *