V KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2019 W CZCHOWIE

 1. Cel rozgrywek.
  • Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce.
  • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.
 2. Termin i miejsce rozgrywek: 28.09.2019r.
  Hala Sportowa w Czchowie, ul. Sądecka 187.
  Następne terminy:
  19.10.2019 – Gnojnik (FINAŁY)
 3. Kierownictwo zawodów
  Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:
  • Małopolski Związek Bokserski
 4. Uczestnictwo
  • Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZB:
  Młodzik: 2005 rok.
  Kadet: 2004 – 2003 rok.
  Junior: 2002 – 2001 rok.
  Senior: 2000 rok i starsi
  • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
  • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
  • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.
 5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
  • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 6 zawodów GP.
  • Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGPM – 50,
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
  • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego
  przeprowadzenia turnieju.
  • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
  • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
  • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
  • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 6. Sposób zgłaszania zawodników
  • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres:
  mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego).
  Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
  • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w danymi.
  • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie:
  Do 22.09.2019 – Czchów
  Do 13.10.2019 – Gnojnik – (FINAŁY)
  • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
  • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
  • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby starać się ograniczyć koszty przywożonych
  zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.

• Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia
instruktora lub trenera boksu.

 1. Punktacja rozgrywek.
  • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg. następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki 1 pkt. – przegrany
  • Zawodnik musi stoczyć 5 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
  • Zawodnika można wycofać do każdej środy przed Grand Prix, aby ewentualnie można było poszukać rywala. Po tym terminie zawodnik otrzymuje minus 1 pkt., Klub minus 2 pkt.
  Prosimy o przemyślane zgłaszanie zawodników przez trenerów.
  • Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji i klubowej.
  • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
  • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych w klasyfikacji generalnej.
  • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami, a w następnej ilość startów w cyklu MGPM 2019.
  • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego Klubu.
  • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
  • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej.
  • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.
 2. Opłaty startowe:
  Młodzicy: 10 zł,
  Kadeci: 10 zł,
  Juniorzy: 20 zł,
  Seniorzy: 30 zł,
  Niezrzeszeni 50 zł
  Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi.
  Organizator również pokrywa opłaty startowe.
 3. Nagrody:
  Podczas każdego MGPM 2019:
  • Zawodnicy otrzymują dyplom,
  • W każdej kategorii wiekowej jest puchar dla najlepszego zawodnika zawodów
  Po zakończeniu 6 edycji MGPM 2019 Zawodnicy otrzymują:
  • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
  • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
  • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
  • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
  • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 4. Postanowienia końcowe.
  • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
• Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
• W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.

Program zawodów.
8.00 – 9.00 waga i badanie,
10.30 – 11.00 konferencja techniczna,
12.00 – walki.
Ze sportowym pozdrowieniem
ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *