VII KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2022

„MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO”

1. Cel rozgrywek.

 • Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce.
 • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

2. Termin i miejsce rozgrywek:  8.10.2022r.

KAMPUS WIELICKI,

ul. Marszałka Piłsudskiego 105,

32-020 Wieliczka

Następne terminy MGPM:

X – XI – do ustalenia

18.12.2022 – MTB o Złotą Rękawicę –  podsumowanie MGPM

3. Kierownictwo zawodów

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:

 • Małopolski Związek Bokserski

4. Uczestnictwo

 • Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZB:

U-12: 2010 rok

Młodzik: 2009 – 2008 rok.
Kadet: 2007 – 2006 rok.
Junior: 2005 – 2004 rok.
Senior: 2003 rok i starsi

 • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Do zawodów dopuszcza się zawodników niestowarzyszonych.
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.

5Sposób przeprowadzenia rozgrywek

 • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 5 zawodów MGPM.
 • Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGPM – 50,
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
 • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
 • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
 • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

6Sposób zgłaszania zawodników

 • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
 • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, nr licencji, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w  danymi.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:
 • 5.10.2022 – Wieliczka
 • X – XI – do ustalenia
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
 • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby starać się ograniczyć koszty przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
 • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów MGPM muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.

7. Punktacja rozgrywek.

 • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg. następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki  1 pkt. – przegrany
 • Zawodnik musi stoczyć 3 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
 • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
 • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych w klasyfikacji generalnej.
 • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami, a w następnej ilość startów w cyklu MGPM 2022.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego Klubu.
 • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
 • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej.
 • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe” – miedzy zawodnikami tego samego klubu. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.

8Opłaty startowe:

U-12:                    10 zł

Młodzicy:            10 zł,
Kadeci:                20 zł, 
Juniorzy:             30 zł, 
Seniorzy:             40 zł, 
Niezrzeszeni      100 zł

Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi.

Organizator również pokrywa opłaty startowe.

9. Nagrody:

Podczas każdego MGPM 2022:

 • Zawodnicy otrzymują dyplom,
 • W każdej kategorii wiekowej jest puchar dla najlepszego zawodnika zawodów

Po zakończeniu 5 edycji MGPM 2022 Zawodnicy otrzymują:

 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
 • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
 • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar

10Postanowienia końcowe.

 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
 • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.

11Program zawodów.

8.00 –  9.00 waga i badanie,
10.30 – 11.00 konferencja techniczna, 
12.00 – walki.

Ze sportowym pozdrowieniem

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
BOKSERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *