VII KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2022

VII KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2022
„MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO”

 1. Cel rozgrywek.
  • Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce.
  • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.
 2. Termin i miejsce rozgrywek: 8.10.2022r.
  KAMPUS WIELICKI,
  ul. Marszałka Piłsudskiego 105,
  32-020 Wieliczka

Następne terminy MGPM:
X – XI – do ustalenia
18.12.2022 – MTB o Złotą Rękawicę – podsumowanie MGPM

 1. Kierownictwo zawodów
  Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:
  • Małopolski Związek Bokserski
 2. Uczestnictwo
  • Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZB:
  U-12: 2010 rok
  Młodzik: 2009 – 2008 rok.
  Kadet: 2007 – 2006 rok.
  Junior: 2005 – 2004 rok.
  Senior: 2003 rok i starsi
  • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
  • Do zawodów dopuszcza się zawodników niestowarzyszonych.
  • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.
 3. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
  • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 5 zawodów MGPM.
  • Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGPM – 50,
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
  • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
  • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
  • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
  • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
  • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 4. Sposób zgłaszania zawodników
  • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
  • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, nr licencji, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w danymi.
  • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:
 5. 5.10.2022 – Wieliczka
 6. X – XI – do ustalenia
  • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
  • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
  • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby starać się ograniczyć koszty przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
  • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów MGPM muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.
 7. Punktacja rozgrywek.
  • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg. następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki 1 pkt. – przegrany
  • Zawodnik musi stoczyć 3 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
  • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
  • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych w klasyfikacji generalnej.
  • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami, a w następnej ilość startów w cyklu MGPM 2022.
  • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego Klubu.
  • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
  • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej.
  • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe” – miedzy zawodnikami tego samego klubu. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.
 8. Opłaty startowe:
  U-12:​​10 zł
  Młodzicy:​10 zł,
  Kadeci: ​​20 zł,
  Juniorzy: ​30 zł,
  Seniorzy:​40 zł,
  Niezrzeszeni​100 zł
  Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi.
  Organizator również pokrywa opłaty startowe.
 9. Nagrody:
  Podczas każdego MGPM 2022:
  • Zawodnicy otrzymują dyplom,
  • W każdej kategorii wiekowej jest puchar dla najlepszego zawodnika zawodów
  Po zakończeniu 5 edycji MGPM 2022 Zawodnicy otrzymują:
  • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
  • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
  • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
  • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
  • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 10. Postanowienia końcowe.
  • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
  • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
  • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.
 11. Program zawodów.
  8.00 – 9.00 waga i badanie,
  10.30 – 11.00 konferencja techniczna,
  12.00 – walki.
  Ze sportowym pozdrowieniem
  ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
  BOKSERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *