V KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2022 – KĘTY

V KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK
MIĘDZYNARODOWE GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2022

„MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO”

 1. Cel rozgrywek.
  • Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce.
  • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.
 2. Termin i miejsce rozgrywek:  26.06.2022r.
  Hala Sportowo OSiR, os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty

Następne terminy MGPM:
11.09.2022 – KRZESZOWICE
8.10.2022 – WIELICZKA/MYŚLENICE
18.12.2022 – MTB o Złotą Rękawicę – podsumowanie MGPM

 1. Kierownictwo zawodów
  Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje: Małopolski Związek Bokserski.
 2. Uczestnictwo
  • Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZB:
   U-12: 2010 rok
   Młodzik: 2009 – 2008 rok.
   Kadet: 2007 – 2006 rok.
   Junior: 2005 – 2004 rok.
   Senior: 2003 rok i starsi
  • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
  • Do zawodów dopuszcza się zawodników niestowarzyszonych.
  • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.
 3. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
  • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 5 zawodów MGPM. Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGPM – 50,
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
  • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
  • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
  • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
  • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
  • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 4. Sposób zgłaszania zawodników
  • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: mgpmzb@gmail.com (Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego ZwiązkunBokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
  • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, nr licencji, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w danymi.
  • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:
   • 22.06.2022 – KĘTY
   • 7.09.2022 – KRZESZOWICE
   • 5.10.2022 – WIELICZKA/MYŚLENICE
  • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
  • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
  • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby starać się ograniczyć koszty przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
  • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów MGPM muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.
 5. Punktacja rozgrywek.
  • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg. następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki  1 pkt. – przegrany.
  • Zawodnik musi stoczyć 3 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
  • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
  • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych w klasyfikacji generalnej.
  • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami, a w następnej ilość startów w cyklu MGPM 2022.
  • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego Klubu.
  • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
  • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej.
  • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe” – miedzy zawodnikami tego samego klubu. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.
 6. Opłaty startowe:
  • U-12: 10 zł,
  • Młodzicy: 10 zł,
  • Kadeci: 20 zł, 
  • Juniorzy: 30 zł, 
  • Seniorzy: 40 zł, 
  • Niezrzeszeni 100 zł
  • Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi.
  • Organizator również pokrywa opłaty startowe.
 1. Nagrody:
  Podczas każdego MGPM 2022:
  • Zawodnicy otrzymują dyplom,
  • W każdej kategorii wiekowej jest puchar dla najlepszego zawodnika zawodów
  • Po zakończeniu 5 edycji MGPM 2022 Zawodnicy otrzymują:
   • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
   • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
   • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
   • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
   • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
   • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
   • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 2. Postanowienia końcowe.
  • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
  • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
  • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.
 3. Program zawodów.
  • 8.00 – 9.00 waga i badanie,
  • 10.30 – 11.00 konferencja techniczna, 
  • 12.00 – walki.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Zarząd Małopolskiego Związku Bokserskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *