Składki członkowskie do MZB

Przypominamy, że kluby z nieopłaconą składką członkowską do MZB nie będą brane pod uwagę podczas losowania na Mistrzostwach Małopolski i kolejnych zawodach organizowanych przez MZB. Dotyczy  to także zaległości za 2021 rok, którą także należy uzupełnić. Ostateczny termin wpłaty podczas ważenia zawodników w dniu zawodów 11.03.2022

Nr konta do wpłat :

PKO BP S.A. I O/Kraków

08 1020 2892 0000 5802 0138 1102

Małopolski Związek Bokserski

Składka członkowska wynosi 240 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *